Suzuki- Buying a JDM Suzuki Carry 4×4 Kei mini truck Mới nhất 2021

Suzuki Buying a JDM Suzuki Carry 4x4 Kei mini truck

Các bạn đang tìm từ khóa “Suzuki”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “Buying a JDM Suzuki Carry 4×4 Kei mini truck” nhằm giải đáp các thắc mắc Suzuki của các bác. Cùng xem video bên dưới:

Buying a JDM Suzuki Carry 4×4 Kei mini truck

In this video I buy a 1990 JDM Suzuki Carry 4WD Kei mini truck. I have wanted one of these for the past 20 years now. In this video I cover an overview of the mini truck along with some repairs, how to fix the carburetor on a Suzuki Carry and start on the cooling system.
I will be posting more videos about this little JDM truck as I start using it more.
In the next video I will cover installing a timing belt and water pump, I will also be modifying the exhaust system.
Thanks for watching

#Buying #JDM #Suzuki #Carry #4×4 #Kei #mini #truck

Từ khóa tìm kiếm: Suzuki,Suzuki Carry,660cc,Kie,kei,Kei truck,4×4,4×4 mini truck,JDM,JDM truck,4WD mini truck,off road,off road mini truck,carb repair,water pump,timing belt,suzuki carry carb,buying a kei truck,Honda,acty,4×4 kei truck,kei van,japanese mini truck,Buying a JDM mini truck,kei truck mud tires,off road tires
Suzuki Sài gòn ngôi Sao

Gọi điện
Gọi điện

Messenger
Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo