Suzuki- Suzuki Carry JDM 4×4 Kei Truck Part 2 Mới nhất 2021

Suzuki Suzuki Carry JDM 4x4 Kei Truck Part 2 Moi

Các bạn đang tìm từ khóa “Suzuki”, các bạn tìm đến đúng trang rồi. Hôm nay xin chia sẻ đến các bạn video “Suzuki Carry JDM 4×4 Kei Truck Part 2” nhằm giải đáp các thắc mắc Suzuki của các bác. Cùng xem video bên dưới:

Suzuki Carry JDM 4×4 Kei Truck Part 2

This is part 2 of buying a 1990 JDM Suzuki Carry 4WD Kei mini truck.
In this video I will cover installing a timing belt, water pump and some seals, I will also be modifying the exhaust system. In part 1 I cover buying the truck, fixing some carb problems, vacuum leaks and starting on some cooling repairs.
The next video I will be posting is Kei truck shopping with my brother, we will be looking at a few trucks and possibly a van so keep an eye out for that video!
Thanks for watching

#Suzuki #Carry #JDM #4×4 #Kei #Truck #Part

Từ khóa tìm kiếm: Suzuki,Suzuki Carry,660cc,Kie,kei,Kei truck,4×4,4×4 mini truck,JDM,JDM truck,4WD mini truck,off road,off road mini truck,carb repair,water pump,timing belt,suzuki carry carb,buying a kei truck,Honda,acty,4×4 kei truck,kei van,japanese mini truck,Buying a JDM mini truck,kei truck mud tires,off road tires
Suzuki Sài gòn ngôi Sao

Gọi điện
Gọi điện

Messenger
Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo